0911.700.9280979.704.838

Tin tức

Lắp đặt cửa hàng sách cho cô Liên tại Hồ Tùng Mậu

Lắp đặt cửa hàng sách cho cô Liên tại Hồ Tùng Mậu

16/4/2018

Ngày 5/4 Vinatech đã tiến hành lắp đặt giá kệ bán hàng cho cửa hàng sách sư phạm của cô Liên tại Hồ Tùng Mậu. Một số hình ảnh đã lắp đặt tại đây.

Lắp đặt cửa hàng tạp hóa cho anh Phương tại Long An

Lắp đặt cửa hàng tạp hóa cho anh Phương tại Long An

16/4/2018

Ngày 4/4 Vinatech đã triển khai lắp đặt giá kệ bán hàng cho cửa hàng tạp hóa của anh Phương tại Long An. Một số hình ảnh kệ siêu thị đã lắp đặt tại đây.

Lắp đặt cửa hàng tạp hóa cho anh Hoàng tại Quảng Bình

Lắp đặt cửa hàng tạp hóa cho anh Hoàng tại Quảng Bình

16/4/2018

Ngày 4/4 Vinatech đã triển khai lắp đặt giá kệ để hàng cho cửa hàng tạp hóa của anh Hoàng tại Quảng Bình. Xin gửi tới các bạn một số hình ảnh giá kệ đã lắp đặt tại đây.

Lắp đặt siêu thị mini cho cô Hoa tại Việt Trì - Phú Thọ

Lắp đặt siêu thị mini cho cô Hoa tại Việt Trì - Phú Thọ

16/4/2018

Ngày 31/3 Vinatech đã triển khai lắp đặt giá kệ cho siêu thị mini của cô Hoa tại Việt Trì, Phú Thọ. Một số hình ảnh kệ bán hàng đã lắp đặt tại đây.

Lắp đặt giá kệ cho cửa hàng vật liệu xây dựng Quốc Ngọc

Lắp đặt giá kệ cho cửa hàng vật liệu xây dựng Quốc Ngọc

14/4/2018

Ngày 4/4 vừa qua, Vinatech đã triển khai lắp đặt giá kệ để vật liệu xây dựng cho anh Ngọc tại quân 9. Xin gửi tới các bạn một số hình ảnh kệ bán hàng đã lắp đặt tại đây.

Lắp đặt mini mart cho anh Lâm tại Mộc Châu, Sơn La

Lắp đặt mini mart cho anh Lâm tại Mộc Châu, Sơn La

13/4/2018

Ngày 2/4 Vinatech đã triển khai lắp đặt kệ để đồ bán hàng cho anh Lâm tại Mộc Châu, Sơn La. Xin gửi tới các bạn một số hình ảnh giá kệ đã lắp đặt tại đây.

Lắp đặt cửa hàng tạp hóa cho anh Hưng tại Hải Hậu, Nam Định

Lắp đặt cửa hàng tạp hóa cho anh Hưng tại Hải Hậu, Nam Định

13/4/2018

Ngày 2/4 Vinatech đã triển khai lắp đặt giá kệ bán hàng cho cửa hàng tạp hóa của anh Hưng tại Hải Hậu, Nam Định. Chúng tôi xin gửi tới các bạn hình ảnh lắp đặt tại đây.

Lắp đặt siêu thi Tấn Hằng tại Quảng Nam

Lắp đặt siêu thi Tấn Hằng tại Quảng Nam

13/4/2018

Ngày 26/3 Vinatech đã triển khai lắp đặt giá kế siêu thị cho siêu thị Tấn Hằng tại Quảng Nam. Sau đây chúng tôi xin gửi tới các bạn một số hình ảnh giá kệ đã lắp đặt tại đây.

Lắp đặt thiên đường ăn vặt cho anh Đông tại Lê Ngọc Hân, Hà Nội

Lắp đặt thiên đường ăn vặt cho anh Đông tại Lê Ngọc Hân, Hà Nội

12/4/2018

Ngày 3/3/2018 Vinatech đã lăp đặt kệ bán hàng cho cửa hàng ăn vặt của anh Đông tại Lê Ngọc Hân, Hà Nội. Chúng tôi xin gửi tới các bạn một số hình ảnh giá kệ đã lắp đặt tại đây.

Lắp đặt siêu thị mini cho anh Trường tại Châu Thành, Tiền Giang

Lắp đặt siêu thị mini cho anh Trường tại Châu Thành, Tiền Giang

11/4/2018

Ngày 16/3 vừa qua, Vinatech đã triển khai lắp đặt siêu thị mini cho anh Trường tại Châu Thành - Tiền Giang. Sau đây chúng tôi xin gửi tới các bạn một số hình ảnh kệ quảng cáo siêu thị đã lắp đặt tại đây

Hoàn thiện cửa hàng tạp hóa cho anh Nam tại Kim Ngưu, Hà Nội

Hoàn thiện cửa hàng tạp hóa cho anh Nam tại Kim Ngưu, Hà Nội

10/4/2018

Ngày 10/3/2018 Vinatech đã triển khai lắp đặt kệ để đồ bán hàng cho anh Nam tại Kim Ngưu, Hà Nội. Vinatech xin gửi tới các bạn một số hỉnh ảnh đã lắp đặt tại cửa hàng này.

Lắp đặt kệ bán hàng cho anh Âu tại 125 Hà Bổng, Sơn Trà, Đà Nẵng

Lắp đặt kệ bán hàng cho anh Âu tại 125 Hà Bổng, Sơn Trà, Đà Nẵng

09/4/2018

Ngày 12/3 vừa qua, Vinatech đã lắp đặt giá kệ bán hàng cho siêu thị của anh Âu tại 125 Hà Bổng, Sơn Trà, Đà Nẵng. Một số hình ảnh giá kệ đã lắp đặt tại siêu thị này

thiên long pepsico lotte nutifood ocean mart fivimart mường thanh My Kingdom